Osvědčení o shodě řízení výroby

Systémy managementu kvality

Systémy environmentálního managementu

Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Systém managementu jakosti zavedla naše společnost již

v roce 2007. V roce 2010 byl rozšířen o způsobilost k zajištění kvality systému jakosti v oboru pozemních komunikací v oblasti provádění silničních a stavebních prací.

 

V roce 2009 byl zaveden systém environmentu bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci.

Bez ISO se u nás dnes už neobejdeme…

Příručka systému integrovaného managementu

Systémy environmentálního managementu

Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Systémy managementu kvality

PKB Vývojové centrum Kladno

Externí ceník PKB vývojového centra Kladno

Etický kodex společnosti Pozemní komunikace Bohemia a.s.

Zveřejnění rozhodnutí o přeměně listinných akcií na jméno na zaknihované a výzva akcionářům k odevzdání akcií a sdělení majetkových účtů.

Hot line: +420 314 004 130

po–pá 9–18 hodin

 

K Vaším cílům naší

cestou...

Reference

Certifikáty

a Systémy řízení

Kariéra

Úvod

MENU

Kontakt

··························································

··························································

··························································

··························································

··························································

··························································

··························································