Menu

Naše společnost

Jsme moderní společnost se stabilní pozicí na trhu.

Zaměřujeme se na výstavbu, rekonstrukce, sanace a opravy pozemních komunikací; výrobu a pokládku hutněných asfaltových směsí; výstavbu a rekonstrukce mostů a opěrných zdí; výstavbu cyklostezek; odběry vzorků  z pozemních komunikací a provádění zkoušek únosnosti konstrukcí pozemních komunikací; odstraňování škod na pozemních komunikacích po dopravních nehodách; údržbu dopravního značení; letní a zimní údržbu komunikací a údržbu zeleně podél komunikací.