Menu

ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ PKB

Součástí Vývojového centra Kladno je i zkušební laboratoř.

Hlavní činností laboratoře je:

Krom běžných komerčních zakázek se díky modernímu vybavení a technické úrovni pracovníků laboratoř podílí také na celé řadě výzkumných prací, jejichž cílem je zejména zlepšování vlastností asfaltových směsí a využívání nových materiálů pro jejich výrobu.

Výzkum probíhá jak vlastními prostředky, tak ve spolupráci s renomovanými institucemi jako jsou např. Fakulta stavební ČVUT v Praze nebo Akademie věd.

Pro více informací kontaktujte naši laboratoř: