Menu

Recyklační závod

Recyklační závod slouží ke zpracování stavebních a demoličních odpadů vzniklých při zřizování staveb, jejich údržbě, při změnách a jejich odstraňování. Po prvotní separaci ručním a strojním tříděním (vytřídění zjevných nežádoucích příměsí) může být odpad upraven drcením pomocí drtiče a tříděn na požadované frakce pomocí mobilní a stacionární třídící linky. Ze stavebního odpadu tak vzniká recyklát (výrobek), který je zpětně využíván ve stavební výrobě jako plnohodnotná náhrada přírodních materiálů. Recykláty odpovídají OTP ARSM 01/2001 a TP 210 včetně dalších norem platným ve stavebnictví.

Vhodnou kombinací drcení a třídění jsou získávány frakce s ohledem na maximální využití ve stavební výrobě.

Jednotlivé druhy recyklovaných materiálů jsou plnohodnotnou a cenově zajímavou náhradou přírodních materiálů a mají široké uplatnění jako zásypové materiály, při budování komunikací, úpravách terénu apod.