Menu

Středisko údržby Strnady

PKB Strnady
prc. číslo : 348,349,350,351,462/3
silnice číslo II/102 za obcí Strnady
252 02 Jíloviště
Tel: +420 314 004 162

Ondřej Vašek
vedoucí střediska
Mobil: +420 724 740 107
Email: ondrej.vasek@pkb.cz

Hana Hušková
asistentka vedoucího střediska
Mobil: +420 602 355 110
Email: huskova@silnicets.cz