Menu

Středisko údržby Strnady

PKB Strnady
prc. číslo : 348,349,350,351,462/3
silnice číslo II/102 za obcí Strnady
252 02 Jíloviště
Tel: +420 314 004 162

Milan Komenda
vedoucí střediska
Mobil: +420 605 338 048
Email: milan.komenda@pkb.cz

Zuzana Vedralová
asistentka vedoucího střediska
Mobil: +420 602 651 936
Email: zuzana.vedralova@pkb.cz