Menu

Středisko údržby Strnady

PKB Strnady
prc. číslo : 348,349,350,351,462/3
silnice číslo II/102 za obcí Strnady
252 02 Jíloviště
Tel: +420 314 004 162
Email: strnady@pkb.cz

Martin Kostečka
vedoucí střediska
Mobil: +420 603 371 442
Email: :martin.kostecka@pkb.cz

Zdena Petříčková
asistentka vedoucího střediska
Mobil: +420 702 026 026
Email: zdena.petrickova@pkb.cz